לפרטים נוספים והרשמה התקשרו עכשיו 09-7719917

תנאים ואחריות

תנאי שימוש באתר
אתר האינטרנט של לטיילור שיפ (להלן: “האתר”), נועד להציג בפני קהל הגולשים ברשת האינטרנט מידע מעודכן לגבי מוצריה השונים והשירותים אותם החברה מציעה ומצוי בבעלותה הבלעדית של לטיילור שיפ. החברה אינה מתחייבת לעדכן את המידע באתר בכל עת.
גלישה באתר של טיילור שיפ כפופה להסכמתו של המשתמש ולתנאי השימוש. במקרה של חוסר הסכמה לתנאי השימוש, על המשתמש לצאת מהאתר ולא להמשיך ולגלוש בו.

תקינות האתר
טיילור שיפ אינה מתחייבת על זמינות האתר בכל עת ולא תהיה אחראית לנזק כלשהו שעלול להיגרם למשתמש כתוצאה מאי זמינות האתר כתוצאה מתקלות ו\או עבודות
חזוקה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת

דיוור
 ייתכן כי יישלח דיוור עם מבצעים או טופס שיוביל לדף נחיתה או לאתר טיילור שיפ. מילוי טופס "צור קשר" מאשר לנו שליחת דיוור. ניתן יהיה לבטל את ההרשאה על ידי לחיצה על ביטול בעת קבלת האימייל או על ידי אימייל חוזר לכתובת info@tailortrip.co.il.

תנאים והגבלת אחריות
ההפלגות המוצעות באתר מופעלות על-ידי חברות השיט השונות על פי המצוין. חברת "טיילור שיפ" משמשת כמתווך בין הנוסע לבין חברות השייט ואין לה כל חלק בארגון או ביצוע ההפלגות. תנאי ההשתתפות בשייט הם בהתאם למתפרסם בחוברת השייט ובהתאם למידע הנמסר לנוסע טרם היציאה מהארץ.

ההרשמה לשייט שביצע הנוסע מהווה את הסכמתו המפורשת לתנאים אלה. הנוסע מצהיר כי ידוע לו שתנאים אלה והמידע הכללי מהווים חוזה התקשרות בינו לבין "טיילור שיפ" וכל מי שיבוא מטעמה. כל חברת השייט שומרת לעצמה את הזכות לבטל או להחליף כל נמל או כל ספינה שנקבעו, בכל זמן, מכל סיבה שהיא וללא הודעה מראש. כל המסלולים ושעות ההפלגה הם באחריותן של חברות השייט ולא חלה שום אחריות על חסרת "טיילור שיפ" בנושא.

"טיילור שיפ" אינה אחראית לפציעה, אובדן, תאונה, נזק, איחור או כל אירוע לא שגרתי, שהתרחש ברכבות, באוטובוסים, במכוניות פרטיות, במטוסים, בספינות או בכל אמצעי תעבורה אחר אשר שעלול לקרות כתוצאה מתקלה או ממחדל של חברה או אדם, בעת ביצוע חבילת השייט על כל מרכיביה. מודגש בזאת כי רוכשי המוצר משחררים את "טיילור שיפ" מכל אחריות במקרים של נזק או אובדן כבודה או רכוש, במקרי פציעה ומוות אובדן או איחור בגין פעולות, השמטות או הזנחה של המפעילים העצמאיים כמו חברות תעופה, בתי מלון, מפעילי סיורי חוף, מפעילי העברות, צוותים רפואיים, מסעדות או כל ספקי שירותים אחרים. כל ההתנהלות עם הספקים העצמאיים, כולל הצוות הרפואי, נעשים לנוחות המטיילים ועל אחריותם בלבד. הצוותים הרפואיים הם ספקים עצמאיים ו"טיילור שיפ" אינה אחראית לנזקים שעלולים להיגרם עקב סבל או לחץ נפשי או פסיכולוגי בכל צורה שהיא.

סירוב להסעת נוסע
חברות השייט ו"טיילור שיפ" לא ידרשו להחזיר כל סכום שישולם על ידי משתתף בטיול, שיאלץ לעזוב את הטיול לפני סיומו מכל סיבה שהיא ולכן לא יהיו אחראים להחזר עבור ארוחות, תחבורה חזרה או לכל הוצאה אחרת שתיגרם למשתתף כזה בטיול.

תנאים כלליים

תשלום המקדמה או עצם השתתפותו של המטייל בטיול או בחלק ממנו מהווה את הסכמתו המלאה של המטייל לכל התנאים המפורטים בהמשך כפוף לעדכונים שיימסרו עד למועד היציאה.
תכנון הטיול נעשה על בסיס הידע והניסיון שצברנו במדינות הטיול, אולם הפתעות ותקלות לא צפויות עלולות להתרחש בכל עת, כתוצאה מפגעי מזג אויר , שביתות, תנאים ואירועים בלתי צפויים במדינות הביקור,

ביטוחים:
ביטוח נסיעות אישי, רפואי ומטען , אינם כלולים במחיר הטיול.
אנו לא נהיה אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, לגוף או לרכוש, שיכול להיגרם במהלך הטיול או עקב ביטולו או שינויים בו, מכל סיבה שהיא, לרבות בגין תאונה, גנבה, אבדן של כבודה
או מסמכים, או הוצאות שהיה על המטייל להוציא בגינם. אנו ממליצים מאד לקנות פוליסה לכיסוי ביטולים ובכלל זה דמי ביטול לטיסות- ( בודדים ו/או קבוצות )

בילויים וסיורים בזמן החופשי:
כל סיור או בילוי שאינם מפורטים בתוכנית. מקום בו מצוין זמן חופשי ו/או אפשרות לסיור וביקור כלשהו, משמעם שאינם כלולים במחיר הטיול והשתתפות בהם כרוכה בתשלום נוסף.

הוצאות אישיות:
הוצאות בעלות אופי אישי כגון דואר, טלפונים, כביסה, משקאות וכו'.

דרכון ואשרות:
יש להצטייד בדרכון בר תוקף לחצי שנה לפחות, שבו לפחות 2 עמודים ריקים. באחריות המטייל לדאוג לאשרות הדרושות לנסיעתו וכן הוצאת / הארכת דרכון הינה באחריות המטייל בלבד. על בעלי דרכון זר לבדוק האם יש צורך באשרות מתאימות.

כל הכתוב לעיל מתייחס לגברים ולנשים כאחד.

ט.ל.ח